Match 5: Univ of Alabama, Tuscaloosa Vs Univ of South Alabama, Mobile        
                 
Result: Univ of Alabama, Tuscaloosa won the match by 39 runs        
Umpires: Gaurav, Venkat        
Toss: Tuscaloosa won and elected to bat        
                 
Univ of Alabama, Tuscaloosa        
Player   Runs 4s 6s        
Advait St B Wajahat 7 1 0        
Vishnu C Mannu B Jana 26 1 1        
Gopal C Mannu B Jana 26 1 2        
Praveen C Tarun B Jana 21 1 1        
Sanju C Tarun B Jana 15 0 1        
Raj C Jana B Wajahat 3 0 0        
Akbar C Mannu B Jana 7 0 0        
Sameer Runout 1 0 0        
Kailash B Jana 0 0 0        
Tapan Notout 4 0 0        
Gautham Notout 1 0 0        
Extras          
Total 134/9        
                 
                 
                 
                 
Univ of South Alabama, Mobile          
Bowler Overs Runs Wickets          
Srinath 2 16 0          
Karthik 2 23 0          
Wajahat 4 31 2      
Iana 4 22 6          
Puneet 4 41 0          
                 
                 
                 
                 
                 
Univ of South Alabama, Mobile        
Player   Runs 4s 6s        
Manoj C Gautham B Raj 20 2 0        
Puneet B Praveen 7 0 0        
Varun B Praveen 0 0 0        
Raman Runout 13 0 0        
Jana C Praveen 3 0 0        
Srinath C Sanju 2 0 0        
Karthik C Praveen 1 0 0        
Tarun Runout 10 1 1        
Deepak B Gautham 8 1 0        
Wajahat C Raj 6 0 0        
Sriom Noyout 0 0 0        
Extras          
Total 95/Allout        
                 
                 
                 
                 
Tuscaloosa XI          
Bowler Overs Runs Wickets          
Praveen 3 26 2          
Tapan 2 14 0          
Raj 2 19 1          
Sameer 2 17 3          
Gautham 0.1 0 1